M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Malmö 30 *

Maskinstämpel MSK 212 Malmö 30 *

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 19.05.1970 - 08.11.1983

Åter till första sidan.