M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Malmö 1 LBR - AVG - * (stjärna)

________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 LBR typ.1 (1b)

Typ 1 har 12 mm. mellan våglinjerna

LBR=Bh 2,5 / NL på Malmö 1=18,5 / Ö---1= 2,5

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 31.08.1932 - 09.10.1952


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 LBR typ.2 (1b)

Typ 2 har 12 mm. mellan våglinjerna.

LBR=Bh 3,0 / NL på Malmö 1=17,5 / Ö---1= 2,0 mm

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 24.01.1933 - 29.05.1952


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 LBR typ.3 (1b)

Typ 3 har 10 mm. mellan våglinjerna.

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 30.01.1933 - 30.09.1952


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 * ( typ.1 )

Typ 1 har 11 mm mellan våglinjerna.

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 16.03.1937 - 11.12.1958


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 *( typ. 2 )

Typ 2 har 10 mm. mellan våglinjerna.

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 27.11.1937 - 12.09.1958


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 AVG E (1b)

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 22.12.1954 - 16.03.1960


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 AVG E (1c)

1c.= Klockangivelsen borttagen.

Känd mellan: 21.12.1959 - 28.12.1959


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 AVG F (1b)

1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 17.08.1952 - 29.09.1958


Maskinstämpel MSK 212 Malmö 1 * ( II )

Finns under 1986 med text Posten 350 ÅR i ovankant på stämpeln.

II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 01.12.1976 - 19.12.1989

Åter till första sidan.