M A S K I N S T Ä M P E L

L U N D   1 

MSK  212

Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 *

Typ.1b = utan fm/em efter klockslaget

Finns med olika klockangivelser, här syns 16-20. Totalt 5 olika klockslag

Känd mellan: 19.11.1935 - 29.12.1958


Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 *

Typ1c = Klockangivelsen borttagen, datum kvar på ursprunglig plats

Känd mellan: 03.04.1959 - 08.11.1969


Maskinstämpel MSK 212 LUND 1

Typ II = Datum centralt placera

Känd mellan: 18.04.1967 - 10.04.1995

______________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 LBR

Typ 1b = utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 23.11.1935 - 29.12.1952


Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 LBR

Typ 1b = utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 23.11.1935 - 29.12.1952

_________________________________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 A

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen, datum kvar på ursprunglig plats.

Känd mellan: 23.12.1959 - 21.05.1962


Maskinstämpel MSK 212 LUND 1 A

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 22.03.1963 - 12.12.1989

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-05