M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Landskrona 1 *

Maskinstämpel MSK 212 Landskrona 1 *

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 02.04.1958 - 29.02.1996

__________________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Landskrona 1 * 350 ÅR

Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 05.12.1986 - 19.01.1987

Åter till första sidan.