M a s k i n s t ä m p e l

Kristianstad   1

MSK 212  Lbr. och *

Typ 1b = Utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 29.03.1950 - 06.06.1955

( Finns med 8 olika klockangivelser )


Typ.1 = Djupa våglinjer och 26,0 mm diameter

1b = Utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 17.10.1950 - 10.09.1956

( Finns med 5 olika klockangivelser )


Typ. 2 = Flacka våglinjer och 27,0 mm diameter

1b = Utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 27.07.1954 - 08.09.1958

( Finns med 8olika klockangivelser


Typ II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 03.03.1957 - 25.02.1981

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-05