M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Kristianstad 1 P *

Maskinstämpel MSK 212 Kristianstad 1 P * ( Typ.II )

II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 15.08.1972 - 24.02.1981

Åter till första sidan.