M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    212

H Ö G A N Ä S

Maskinstämpel MSK 212 Höganäs littera F

Ny maskinstämpel som varit okänd tidigare i handböckerna

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen,datum kvar på ursprunglig plats

Känd mellan: 21.12.1961 -


Maskinstämpel MSK 212 Höganäs LBR

( Svår maskinstämpel att få tag på )

Typ 1b = Klockangivelsen utan f/e

Känd mellan: 18.04.1941 - 22.12.1950


Maskinstämpel MSK 212 Höganäs * (en stjärna längst ner)

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen,datum kvar på ursprunglig plats

Känd mellan: 21.12.1962 - 29.09.1970

Webbsidan uppdaterad 2020-07-05

Åter till första sidan