M A S K I N S T Ä M P E L

MSK    212

H Ö G A N Ä S    1

Maskinstämpel MSK 212 Höganäs 1 * ( en stjärna i underkant )

Typ II = datum centralt placerat

Känd mellan: 05.11.1971 - 15.12.1995


Maskinstämpel MSK 212 Höganäs 1 * Med Posten 350 ÅR

Typ II = datum centralt placerat

Känd mellan: 24.03.1986 - 13.11.1986

Åter till första sidan