M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212 ...Typ I I = Datum centralt placerat.

H E L S I N G B O R G   1   P

Se även på denna sidan om littera B 6

Typ. 1

B5. i litteran

B5 med 350 år som var i bruk under 1986

 


Maskinstämpel MSK 212 Helsingborg 1 P

Typ. 2    B5. i litteran

B5 med 350 år som var i bruk under 1986

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2020-07-05