M a s k i n s t ä m p e l

Hässleholm

MSK   212

Maskinstämpel MSK 212 Hässleholm LBR ( 1c )

1c = Klockangivelsen borttagen, här fyld med svart passbit.

Känd mellan: 03.11.1939 - 08.11.1952


Maskinstämpel MSK 212 Hässleholm * = Stjärna ( 1c )

1c = Klockangivelsen borttagen.

Känd mellan: 05.03.1945 - 04.02.1958

Åter till första sidan.