M a s k i n s t ä m p l a r

Hässleholm 1

MSK  212

Maskinstämpel MSK 212 Hässleholm 1 *

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen. Fylda svarta rutor

Känd mellan: 27.09.1954 - 24.03.1969

Ca 1960 är dom svarta rutorna helt borta

 


Maskinstämpel MSK 212 Hässleholm 1 A

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 27.05.1961 - 14.02.1989

Posten 350 ÅR i ovankant känd :01.05.1986 - 06.08.1986


 

Typ. 1 = 26 mm diameter./ AVG = 7 mm.

Typ. II = Datum centralt placerat.

Känd mellan : 10.06.1969 - 21.04.1995


 

Typ. 2 = 27 mm diameter./ AVG = 8 mm.

Typ. II = Datum centralt placerat.

Känd mellan : 23.03.1986 - 26.10.1994.

Maskinstämpel MSK 212 Hässleholm 1 AVG Med Posten 350 ÅR

Känd mellan: 23.03.1986 - 19.12.1986

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-05