M A S K I N S T Ä M P E L

MSK 212

Maskinstämpel MSK 212 Hälsingborg   1

Littera   C

Typ. II = Datum centralt placerat

Känd mellan: 22.12.1959 - 30.09.1971

Sidan uppdaterad: 2017-06-20

Åter till första sidan.