M A S K I N S T Ä M P E L

MSK. 212

H Ä L S I N G B O R G   1

Typ.1b

( Har ett A i litteran )

Typ. 1b = UTAN fm/em efter klockslaget

Stämpelförteckning som visar olika klockangivelser


Maskinstämpel MSK 212 Hälsingborg   1

Typ. II = Datum centralt placerat.

( Ett A i litteran )

Känd mellan: 07.12.1967 - 09.03.1971

Sidan uppdaterad: 2020-07-05

Åter till första sidan.