M A S K I N S T Ä M P E L

MSK  212

H Ä L S I N G B O R G   1

Maskinstämpel MSK 212 Hälsingborg 1 * typ. 1b.

( En stjärna i litteran )

1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Stämpelförteckning som visar olika klockangivelser

Sidan uppdaterad: 2020-07-05

Åter till första sidan.