M A S K I N S T Ä M P E L

E S L Ö V

MSK  212

Maskinstämpel MSK 212 Eslöv *

Typ 1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 16.09.1939 - 31.08.1946


Maskinstämpel MSK 212 Eslöv. *

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen och ersatta av svarta rutor

Ca 1975 har dom svarta rutorna tagits bort helt

Känd mellan: 11.07.1952 - 17.01.1958

Här syns stämpel där svarta rutorna är borttagna helt.


Maskinstämpel MSK 212 Eslöv. *

Typ II = Datum centaralt placerat.

Känd mellan: 03.01.1984 - 06.05.1996


Maskinstämpel MSK 212 Eslöv. LBR

Typ 1b = Utan fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 19.06.1939 - 18.04.1954


Maskinstämpel MSK 212 Eslöv. LBR

Typ 1c = Klockangivelsen borttagen,datum kvar på ursprunglig plats.

( Ibland med en svart passbit där klockangivelsen är som på objektet nedan.)

Känd mellan: 22.03.1949 - 23.01.1950

Åter till första sidan