M A S K I N S T Ä M P E L

Ä N G E L H O L M.

MSK   212

Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm LBR

Typ 1b. = utan f/e efter klockangivelsen.

Känd mellan: 22.01.1940 - 25.10.1944


Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm LBR.

Typ 1c. = Klockangivelsen borttagen, här med fylda rutor.

Känd mellan: 29.11.1939 - 15.01.1954

_______________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm A

Typ 1c. = Klockangivelsen borttagen

Känd mellan: 30.05.1956 - 11.08.1965

Fram till slutet av 1958 var det svarta rutor där klockangivelsen skulle varit

I början på 1959 har dom svarta rutorna tagits bort helt.

 


Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm A

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 11.01.1961 - 08.02.1966


Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm utan littera.( 1c. )

Typ 1c. = Klockangivelsen borttagen. Fyllda med svarta rutor.

Känd mellan: 18.08.1954 - 15.02.1956


Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm B

Typ II = Datum centralt placerat.

Känd mellan: 13.03.1967 - 02.05.1967

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad :2020-07-05