M A S K I N S T Ä M P L A R

Ä N G E L H O L M   1

MSK 212    A   Typ.II

________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm 1

Typ II = Datum centralt placerat.

Littera A i underkant.

Känd mellan: 09.06.1965 - 04.04.1989


Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm 1

Med Posten 350 ÅR i ovankant

Typ II = Datum centralt placerat

Littera A i underkant

Känd mellan: 06.03.1986 - 15.12.1986

_______________________________________________________________

Maskinstämpel MSK 212 Ängelholm 1

Typ II = Datum centralt placerat.

Littera B i underkant

Känd mellan: 14.03.1967 - 19.09.1972

Åter till första sidan.