M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 208

Känd från 1927 - 1988

Normalstämpeltyp 35

Maskintyp. Järve model ä och Nyborg model 30

Har använts på ett stort antal orter i landet

På Skåne kan du här under se vilka orter som har använt MSK 208

Hälsingborg LBR -- Lund .LBR.

Malmö 1 * -- Malmö 2 ***. -- Malmö 2 A. -- Malmö 2 LBR

Malmö 3 LBR. -- Malmö 3 *. -- Malmö 6 LBR. -- Malmö PTM

Trälleborg ***. -- Trälleborg LBR. -- Ystad * -- Ystad LBR.

Till första sidan.