M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 207

Malmö 6

Känd mellan år 1927 - 1963

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp. Järve och Nyberg 30

Typ. 1 = Liten böj på 6:an. Ö---6 = 2,0 mm

Skilnaden syns i översta delan på 6:an som har olika böjningar

                .

Typ. 1                 Typ. 2

1b. = Utan klockangivelse

( Finns med följande klockslag: 11-13 / 16-18 )

Känd mellan:16.11.1927 - 30.11.1932


Typ. 2 = Större böj på 6:an. Ö---6 = 1,5 mm

1b. = Utan klockangivelse

( Finns med följande klockslag: 13-18 )

Känd mellan: 02.05.1947 - 30.08.1954

Åter till första sidan