M A S K I N S T Ä M P E L

Lund

MSK 203  * *  Typ.1a

Typ 1a = MED fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 18.11.1914 - 19.05.1927

Åter till första sidan