M A S K I N S T Ä M P E L

Kristianstad

MSK 203   * LBR *  Typ. 1a

Typ1a = MED fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 12.11.1916 - 03.07.1926


Typ 1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 02.09.1927 - 23.11.1948

Till första sisdan