M a s k i n s t ä m p e l

Kristianstad

MSK  203

* *  Typ.1a

Typ 1a = MED fm/em efter klockslaget

Känd mellan: 04.11.1916 - 09.08.1946


Typ 1b = UTAN fm/em efter klockslaget.

Känd mellan: 24.09.1943 - 21.11.1949

Åter till första sidan.