M A S K I N S T Ä M P E L    MSK - 201.

Känd mellan år 1925 - 1971

Denna Maskinstämpeln finns på Hälsingborg 1, Helsingborg 1, Landskrona, Malmö 1, Malmö 4.

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp. Nyberg mod. Ä

Hälsingborg 1 LBR    -   Hälsingborg 1 * * *     -   Helsingborg 1 B2

Landskrona * * *   -   Landskrona LBR.

Malmö 1 LBR.   -    Malmö 4 LBR.    -   Malmö 4 * * *   -   Malmö 4 * A *

Till första sidan.