M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 111.

H Ä L S I N G B O R G ..1

MASKINSTÄMPEL Typ. 1a .* *

MASKINSTÄMPEL * LBR * Typ. 1a

MASKINSTÄMPEL  * LBR * Typ. 1b

Denna Maskinstämpeln finns bara på Hälsingborg 1

Normalstämpeltyp 45.

Maskintyp. Sylbe & Pondorf.

Webbsidan uppdaterad: 2018-11-29

Till första sidan.