M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 111

H Ä L S I N G B O R G   1

MASKINSTÄMPEL Typ. 1a .* *

MASKINSTÄMPEL * LBR * Typ. 1a

MASKINSTÄMPEL  * LBR * Typ. 1b

Denna Maskinstämpeln finns bara på Hälsingborg 1

Normalstämpeltyp 45

Maskintyp. Sylbe & Pondorf

Webbsidan uppdaterad: 2020-07-03

Till första sidan.