M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 107

MASKINSTÄMPEL 107 1a. * 1 L Typ 1.

MASKINSTÄMPEL 107 1a. * 1 L Typ 2.

Denna Maskinstämpeln finns bara på Malmö 1.

Normalstämpeltyp 45. Maskintyp. Krag.

Till första sidan.