M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö   1

107 1a. * 1 L   Typ 2

5 långa raka linjer 48 mm.  Prickarna över Ö i Malmö  i ram = typ. 2

Känd mellan 08. 12. 1916 - 25. 07. 1919

Det finns 9 olika klockangivelser kända på denna stämpeltypen.

6-7f / 1-2e / 2-3e / 3-4e / 5-6e / 6-7e / 7-8e / 8-9e / 9-10e.

( Detta med olika klockangivelser är enbart en variant på stämpeltypen.)

Åter till första sidan