M A S K I N S T Ä M P E L

M A L M Ö   1

MSK - 107 1a. * 1 L   Typ 1

5 långa raka linjer 48 mm.  Prickarna över Ö i Malmö innanför ram = typ. 1

Känd mellan 16. 10. 1914 - 28. 11. 1918

Det finns 8 olika klockangivelser kända på denna stämpeltypen

6-7f / 1-2e / 3-4e / 5-6e / 6-7e / 7-8e / 8-9e / 9-10e.

( Detta med olika klockangivelser är enbart en variant på stämpeltypen.)

Åter till första sidan