M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 106

M A L M Ö  1  - M A L M Ö   4

Maskinstämpel 106 1a * 1 *

Maskinstämpel 106 1a * 1 Lbr typ.1

Maskinstämpel 106 1a * 1 Lbr typ.2

Maskinstämpel 106 1a * 4 *

Denna Maskinstämpeln finns bara på Malmö 1  och  Malmö 4.

Normalstämpeltyp 46.

Maskintyp. Krag.

Till första sidan.