M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 103

M A L M Ö   1

Se bilder på stämplarna här

Maskinstämpel  103  * 1 *

Maskinstämpel 103 * 1 Lbr  typ.1

Maskinstämpel 103 * 1 Lbr   typ.2

Normalstämpeltyp 45 och 46. Maskintyp. Krag

Maskinstämpeln finns enbart i Malmö 1 och Stockholm

Webbsidan uppdaterad 2020-07-03

Åter till första sidan