M A S K I N S T Ä M P E L

MSK - 101

M A L M Ö 1

MSK 101 1a. * 1 L

7 långa raka linjer

Känd mellan: 22. 06. 1912 - 28. 01. 1918

Maskinstämpeln finns enbart på Malmö 1 och Stockholm

Åter till första sidan