P L K    200

Har använts på järnvägslinjen   Eslöv - Ystad.

1903 - 1936

Åter till första sidan