P L K    193

Har använts på järnvägslinjen   Ängelholm - Malmö.

1900 - 1917

Åter till första sidan