P L K    163

Har använts på järnvägslinjen   Malmö - Trelleborg - Rydsgård.

1908 - 1912

Åter till första sidan