P L K   162

Har använts på järnvägslinjen  Lund - Trelleborg.

1904 - 1936

Åter till första sidan