P L K    160

Har använts på järnvägslinjen Billeberga - Landskrona.

1900 - 1920

 

Åter till första sidan