P L K    159

Har använts på järnvägslinjen Helsingborg - Eslöv.

1900 - 1921

Åter till första sidan