P L K   158

Har använts på järnvägslinjen   Mölle - Åstorp.

1918  -  1930

Åter till första sidan