P L K    157

Har använts på järnvägslinjen   Helsingborg - Eslöv.

1904 - 1922

Åter till första sidan