P L K    157

Har använts på järnvägslinjen   Höganäs - Åstorp.

1900 - 1904

Åter till första sidan