P L K    152

Har använts på järnvägslinjen  Ängelholm - Malmö.

1900- 1934

Åter till första sidan