P L K    140  A

Har använts på järnvägslinjen   Nässjö - Hässleholm - Malmö.

1908 - 1917

Brefkort skickat från Firma i Sösdala.

Åter till första sidan