P L K   131 B

Har använts på järnvägslinjen   Värnamo-Åstorp-Helsingborg.

1910 - 1931

Åter till första sidan