J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Ystad - Eslöf

1 december 1865 öppnades sträckan Ystad - Bjärsjölagård för allmän trafik.

Sträckan Bjärsjölagård - Eslöv öppnades för allmän trafik 11 maj 1866.

Dock hade den officiella invigningen av hela Ystad - Eslövs Järnväg ägt rum redan den 30 april.

Den normalspåriga, 76 kilometer långa järnvägen hade belagts med järnräls som vägde 24,3 kg per meter.

De största lutningarna uppgick till 10 och den minsta kurvradien var 891 m.

Största tillåtna hastighet var 40 km i timman.

Åter till första sidan