J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Trelleborg - Rydsgård

Trelleborgs - Rydsgårds Järnväg öppnat 1884

Tidigast kända datum är 02.11.1897

 

Åter till första sidan