J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Trelleborg.

Malmö-Trelleborgs Järnväg (MTJ) invigdes år 1886. MTJ använde samma spår som Malmö-Ystads Järnväg (MYJ)

från Malmö Västra station till Södervärn,

där den vek av söderut via Vellinge till Trelleborgs Övre station.

År 1898 tillkom Västra Klagstorp-Tygelsjö Järnväg (KTJ) vilken utgick från Tygelsjö och sträckte sig till Klagshamn,

där en ny cementfabrik byggts.

Persontrafiken på denna upphörde redan 1927 och efter cementindustrins slutliga nedläggning år 1939

användes denna bana för bettransporter fram till år 1945

innan den slutligen övergavs (ofarbara spår fanns kvar ännu på 1960-talet).

År 1904 tillkom ytterligare en sidolinje, Vellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg (HSFJ).

Järnvägen förstatligades 1943 och MYJ-sträckan Malmö Västra-Södervärn nedlades år 1955,

Vellinge-Trelleborgs Övre år 1960.

Sträckan Södervärn – Falsterbo, efter år 1960 kallad Falsterbobanan, trafikerades fram till år 1971.

 

Åter till första sidan