J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Tomelilla.

Malmö-Tomelilla Järnväg (MöToJ) var en normalspårig och 69 km lång enskild järnvägslinje

som sträckte sig från Malmö till Tomelilla i Skåne.

Sträckan Malmö – Dalby öppnades 1892 och Dalby – Tomelilla 1893.

MöToJ förvärvade 1896 Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ),

varigenom Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ) bildades

(Det ägande bolaget behöll dock namnet Malmö-Tomelilla Järnvägs AB).

 

Åter till första sidan