J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Rydsgård.

Rydsgårds stationssamhälle uppstod efter tillkomsten av Malmö-Ystads järnväg 1874.

En station anlades vid bron över Skivarpsån på gränsen mellan Villie och Örsjö socknar.

Orten fick sitt namn efter Rydsgårds gods, 5 km norrut.

1895 tillkom även Trelleborg-Rydsgårds järnväg (TRJ).

 

Åter till första sidan