J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Lund.

År 1856 öppnade Skånes första järnväg mellan Malmö och Lund.

Detta var första etappen av Södra Stambanan,

som successivt drogs norrut genom Skåne och 1862 nådde Smålandsgränsen.

Två år senare nåddes Falköping på Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Åter till första sidan