J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Limhamn.

Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ) var en järnväg som sträckte sig mellan Limhamn

(i vidare mening även Kalkbrottet ) och Malmö V.

Banan invigdes år 1889 med Skånska Cement AB under ledning av R.F. Berg som initiativtagare.

Järnvägen tillkom så att en cementfabrik kunde anläggas i Limhamn,

men den kom även att få en omfattande persontrafik och anses under en period ha varit Sveriges mest lönsamma järnväg.

Järnvägen brukade i folkmun kallas "Sillabanan" på grund av att fiskargummor från Limhamn

använde järnvägen för att transportera sill och annan fisk till Malmö

för försäljning på Fisktorget där. Persontrafiken hade för övrigt som enda svensk järnväg fjärde klass,

vilket innebar vagnar med träinredning utan sittplatser (däremot saknades första och andra klass).

Berg hade inspirerats till detta av Berlins förortsbanor,

där fjärde klass fanns för att erbjuda arbetare resor till lägre taxa.

De allra flesta resorna på MLJ kom också att ske i fjärde klass

 

(Håll muspekaren över bilden och baksidan på kortet syns )

Åter till första sidan