J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Malmö - Kontinenten.

I bruk mellan 1898 - 1900.

 

Åter till första sidan